/

Rozpočet 2013 - ANO 2011 (ANO 2011)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (39.25 %)
92 724 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (5.31 %)
12 546 250 Kč
Členské příspěvky (0.16 %)
381 416 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
1 431 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (3.35 %)
7 912 118 Kč
Půjčky a úvěry (51.65 %)
122 000 000 Kč
Příspěvek poslanců (0.28 %)
651 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 236 216 215 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (17.41 %)
46 165 034 Kč
Mzdové výdaje (2.52 %)
6 688 184 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.08 %)
222 113 Kč
Výdaje na volby (44.91 %)
119 080 399 Kč
Splátky úvěru (35.07 %)
93 000 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 265 155 730 KčCelkové příjmy: 236 216 215 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 265 155 730 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.