/

Rozpočet 2014 - ANO 2011 (ANO 2011)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (4.66 %)
7 335 030 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (33.08 %)
52 049 375 Kč
Členské příspěvky (0.88 %)
1 390 243 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
235 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.01 %)
16 400 Kč
Dary a dědictví (19.99 %)
31 453 671 Kč
Půjčky a úvěry (38.77 %)
61 000 000 Kč
Příspěvek poslanců dle zákona 236/1995 Sb. O platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci (náklady na odborné a administrativní práce) (2.6 %)
4 090 654 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 157 335 608 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (21.79 %)
33 510 799 Kč
Mzdové výdaje (4.08 %)
6 281 440 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.17 %)
258 299 Kč
Výdaje na volby (57.7 %)
88 722 278 Kč
Splátky úvěru (16.26 %)
25 000 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 153 772 816 KčCelkové příjmy: 157 335 608 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 153 772 816 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.