/

Rozpočet 2015 - ANO 2011 (ANO 2011)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (65.37 %)
57 642 500 Kč
Členské příspěvky (4.27 %)
3 769 013 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
198 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (10.11 %)
8 914 004 Kč
Půjčky a úvěry (18.71 %)
16 500 000 Kč
Příspěvek poslanců dle zákona 236/1995 Sb. O platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci (náklady na odborné a administrativní práce) (1.53 %)
1 349 746 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 88 175 461 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (38.2 %)
33 930 094 Kč
Mzdové výdaje (12.16 %)
10 796 712 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.11 %)
95 804 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Splátky úvěru (49.54 %)
44 000 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 88 822 610 KčCelkové příjmy: 88 175 461 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 88 822 610 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.