/

Rozpočet 2016 - ANO 2011 (ANO 2011)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (27.1 %)
68 733 750 Kč
Členské příspěvky (1.24 %)
3 149 608 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
10 630 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (17.65 %)
44 772 202 Kč
Půjčky a úvěry (54.01 %)
137 000 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 253 666 190 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (18.58 %)
33 085 262 Kč
Mzdové výdaje (7.16 %)
12 757 335 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.11 %)
195 101 Kč
Výdaje na volby (62.36 %)
111 071 127 Kč
Splátky úvěru (11.79 %)
21 000 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 178 108 825 KčCelkové příjmy: 253 666 190 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 178 108 825 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.