/

Rozpočet 2016 - Česká pirátská strana (Piráti)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (80.2 %)
1 266 649 Kč
Členské příspěvky (4.24 %)
66 916 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (4.48 %)
70 795 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (11.08 %)
175 008 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 1 579 368 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (98.3 %)
2 100 466 Kč
Mzdové výdaje (0.65 %)
13 831 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.06 %)
22 577 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 2 136 874 KčCelkové příjmy: 1 604 501 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -25 133 Kč
Celkové výdaje: 2 353 812 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -216 938 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.