/

Česká pirátská strana


Riziko střetu zájmů
1

Objem veřejných zakázek napojeným firmám:
3 539 386 Kč

Objem EU dotací napojeným firmám:
55 927 000 KčVeřejné zakázky firmám napojeným na Piráti (2013-2017)

Společnost Objem veřejných zakázek Výše daru / typ napojení
PPC s.r.o. 3 376 707 Kč Bc. Zdeněk Pech - Plzeňský kraj (2013, Piráti). Popis napojení: PPC s.r.o. (člen orgánu)
GW JIHOTRANS a.s. 162 679 Kč Ing. Pavel Raška - Karlovarský kraj (2016, Piráti). Popis napojení: GW Train Regio a.s. (člen orgánu) <- GW JIHOTRANS a.s.

Evropské dotace firmám napojeným na Piráti (2013-2017)

Společnost Objem EU dotací Výše daru / typ napojení
RG Group, a.s. 50 000 000+ Kč
(skutečná výše: 238 117 000 Kč)
Stanislav Slepička - Jihočeský kraj (2016, Piráti). Popis napojení: Happy Technik s.r.o. (člen orgánu) -> KENBE s.r.o. <- RG Group, a.s.
ComGate Payments, a.s. 5 927 000 Kč 685 630 Kč

Metodika výpočtu indikátoru rizika střetu zájmů

Indikátor rizika střetu zájmů se zaměřuje na střet zájmů ve veřejných zakázkách a evropských dotacích. Tvoří ho součet hodnot všech veřejných zakázek a evropských dotací, které v letech 2013-2016 byly zadány, respektive přiděleny, firmám s politickou konexí na danou stranu. Za Firmu s politickou konexí považujeme takovou firmu, která v minulých 4 letech darovala politické straně dar anebo se v jejích statutárních orgánech vyskytovala osoba, která za danou stranu v posledních 4 letech kandidovala do Poslanecké sněmovny, senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva obce. Zahrnuty jsou i kandidáti do Poslanecké sněmovny 2017.

Indikátor bere v úvahu všechny veřejné zakázky a evropské dotace zadané, respektive rozdělené v ČR mezi 1. lednem roku 2013 a 30. červnem 2017. V případě, že tato částka přesáhne 50 milionů Kč pro jednu firmu, do sumy zakázek a dotací počítáme pouze 50 milionů Kč. Tento indikátor zahrnujeme proto, že politické konexe mohou znamenat zvýšené riziko situací, kdy osoba rozhodující o veřejné zakázce, respektive evropské dotaci (ne pouze o jejím vítězi, ale i o jejích detailech, lhůtách apod.) může být zároveň spřízněná s politickou stranou napojenou na některou ze soutěžících firem.

Více viz metodika.


 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.