/

Rozpočet 1995 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (19.98 %)
14 000 000 Kč
Členské příspěvky (2.45 %)
1 717 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (58.71 %)
41 130 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.88 %)
618 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (1.14 %)
797 000 Kč
Dary a dědictví (0.34 %)
236 000 Kč
Půjčky a úvěry (11.8 %)
8 266 000 Kč
Ostatní výnosy (4.7 %)
3 294 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 70 058 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (24.29 %)
12 968 000 Kč
Mzdové výdaje (32.46 %)
17 330 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (30.57 %)
16 319 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (12.68 %)
6 768 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 53 385 000 KčCelkové příjmy: 70 058 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 53 385 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.