/

Rozpočet 1996 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (75.16 %)
144 203 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (13.83 %)
26 541 000 Kč
Členské příspěvky (1.16 %)
2 219 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (1.41 %)
2 704 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.1 %)
201 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.46 %)
875 000 Kč
Dary a dědictví (0.36 %)
692 000 Kč
Půjčky a úvěry (4.72 %)
9 061 000 Kč
Ostatní výnosy (2.79 %)
5 355 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 191 851 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (12.67 %)
24 489 000 Kč
Mzdové výdaje (13.38 %)
25 855 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.52 %)
2 935 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (72.43 %)
139 939 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 193 218 000 KčCelkové příjmy: 191 851 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 193 218 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.