/

Rozpočet 1997 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (29.32 %)
49 583 000 Kč
Členské příspěvky (1.73 %)
2 930 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (2.78 %)
4 706 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.06 %)
99 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.14 %)
237 000 Kč
Dary a dědictví (0.35 %)
599 000 Kč
Půjčky a úvěry (63.33 %)
107 079 000 Kč
Ostatní výnosy (2.28 %)
3 857 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 169 090 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (2.78 %)
1 376 000 Kč
Mzdové výdaje (4.64 %)
2 300 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (92.59 %)
45 907 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 49 583 000 KčCelkové příjmy: 169 090 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 49 583 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.