/

Rozpočet 1998 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (45.33 %)
178 162 733 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (12.14 %)
47 708 333 Kč
Členské příspěvky (1.51 %)
5 948 779 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (1.07 %)
4 209 105 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.09 %)
344 267 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.22 %)
876 432 Kč
Dary a dědictví (0.5 %)
1 967 677 Kč
Půjčky a úvěry (39.13 %)
153 790 000 Kč
Ostatní výnosy (0 %)
0 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 393 007 326 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (70.41 %)
124 478 000 Kč
Mzdové výdaje (18.79 %)
33 222 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.15 %)
259 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (10.65 %)
18 828 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 176 787 000 KčCelkové příjmy: 393 007 326 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 176 787 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.