/

Rozpočet 1999 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (44.97 %)
53 375 000 Kč
Členské příspěvky (3.93 %)
4 662 627 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (5.16 %)
6 128 455 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.25 %)
300 175 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (1.31 %)
1 559 012 Kč
Dary a dědictví (1.4 %)
1 657 361 Kč
Půjčky a úvěry (42.97 %)
51 000 000 Kč
Ostatní výnosy (0 %)
0 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 118 682 630 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (44.96 %)
49 280 000 Kč
Mzdové výdaje (25.79 %)
28 265 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (13.89 %)
15 228 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (15.35 %)
16 825 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 109 598 000 KčCelkové příjmy: 108 682 630 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 10 000 000 Kč
Celkové výdaje: 109 598 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.