/

Rozpočet 2000 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (34.75 %)
53 500 000 Kč
Členské příspěvky (3.82 %)
5 875 030 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (6.3 %)
9 694 847 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.58 %)
889 592 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.22 %)
343 825 Kč
Dary a dědictví (2.38 %)
3 667 152 Kč
Půjčky a úvěry (51.96 %)
80 000 000 Kč
Ostatní výnosy (0 %)
0 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 153 970 446 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (28.59 %)
46 550 000 Kč
Mzdové výdaje (25.09 %)
40 846 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.16 %)
254 000 Kč
Výdaje na volby (46.16 %)
75 155 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 162 805 000 KčCelkové příjmy: 153 970 446 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -0 Kč
Celkové výdaje: 162 805 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.