/

Rozpočet 2001 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (20.91 %)
120 017 000 Kč
Členské příspěvky (0.93 %)
5 361 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (4.63 %)
26 596 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.04 %)
248 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.07 %)
412 000 Kč
Dary a dědictví (67.24 %)
385 843 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (6.16 %)
35 372 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 573 849 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (50.55 %)
73 311 000 Kč
Mzdové výdaje (32.94 %)
47 768 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.24 %)
351 000 Kč
Výdaje na volby (6.5 %)
9 425 000 Kč
Ostatní výdaje (9.77 %)
14 174 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 145 029 000 KčCelkové příjmy: 573 849 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 145 029 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.