/

Rozpočet 2002 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (40.87 %)
144 028 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (33.49 %)
118 033 000 Kč
Členské příspěvky (2.6 %)
9 146 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (6.71 %)
23 638 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.14 %)
477 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.12 %)
436 000 Kč
Dary a dědictví (5.87 %)
20 696 000 Kč
Půjčky a úvěry (0.22 %)
782 000 Kč
Ostatní výnosy (9.98 %)
35 174 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 352 410 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (21.02 %)
73 032 000 Kč
Mzdové výdaje (16.84 %)
58 522 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.09 %)
330 000 Kč
Výdaje na volby (55 %)
191 111 000 Kč
Ostatní výdaje (7.04 %)
24 468 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 347 463 000 KčCelkové příjmy: 352 410 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 347 463 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.