/

Rozpočet 2003 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (25.73 %)
113 350 000 Kč
Členské příspěvky (1.56 %)
6 858 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (2.92 %)
12 852 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.06 %)
270 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.19 %)
848 000 Kč
Dary a dědictví (68.86 %)
303 368 000 Kč
Půjčky a úvěry (0.08 %)
356 000 Kč
Ostatní výnosy (0.61 %)
2 676 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 440 578 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (49.16 %)
76 592 000 Kč
Mzdové výdaje (35.52 %)
55 339 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.93 %)
1 444 000 Kč
Výdaje na volby (0.98 %)
1 523 000 Kč
Ostatní výdaje (13.42 %)
20 913 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 155 811 000 KčCelkové příjmy: 440 578 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 155 811 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.