/

Rozpočet 2004 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (55.57 %)
118 247 000 Kč
Členské příspěvky (4.79 %)
10 189 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.07 %)
158 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.09 %)
198 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (7.69 %)
16 356 000 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (30.23 %)
64 314 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (1.56 %)
3 322 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 212 784 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (68 %)
199 338 000 Kč
Mzdové výdaje (20.39 %)
59 772 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.11 %)
311 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (11.5 %)
33 718 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 293 139 000 KčCelkové příjmy: 212 784 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 293 139 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.