/

Rozpočet 2005 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (49.66 %)
108 550 000 Kč
Členské příspěvky (4.17 %)
9 123 880 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (8.35 %)
18 253 330 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.03 %)
72 545 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.26 %)
573 872 Kč
Dary a dědictví (15.56 %)
34 018 394 Kč
Půjčky a úvěry (21.96 %)
48 000 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 218 592 021 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (54.87 %)
85 685 000 Kč
Mzdové výdaje (38.18 %)
59 616 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.05 %)
73 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (6.91 %)
10 783 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 156 157 000 KčCelkové příjmy: 218 592 021 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 156 157 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.