/

Rozpočet 2006 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (33.27 %)
172 882 700 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (21.51 %)
111 775 000 Kč
Členské příspěvky (3.35 %)
17 389 120 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (6.06 %)
31 464 991 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.02 %)
129 846 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.13 %)
675 323 Kč
Dary a dědictví (14.54 %)
75 571 877 Kč
Půjčky a úvěry (21.12 %)
109 750 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 519 638 857 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (26.18 %)
118 674 070 Kč
Mzdové výdaje (14.26 %)
64 636 985 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.05 %)
243 228 Kč
Výdaje na volby (59.51 %)
269 813 240 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 453 367 523 KčCelkové příjmy: 409 888 857 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 109 750 000 Kč
Celkové výdaje: 453 367 523 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.