/

Rozpočet 2007 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (44.5 %)
117 250 000 Kč
Členské příspěvky (4.41 %)
11 609 036 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (7.26 %)
19 119 183 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.07 %)
175 280 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.15 %)
405 956 Kč
Dary a dědictví (8.89 %)
23 425 987 Kč
Půjčky a úvěry (34.73 %)
91 500 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 263 485 442 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (60.64 %)
107 534 989 Kč
Mzdové výdaje (38.23 %)
67 801 255 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.36 %)
643 997 Kč
Výdaje na volby (0.76 %)
1 349 950 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 177 330 191 KčCelkové příjmy: 263 485 442 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 177 330 191 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.