/

Rozpočet 2008 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (49.36 %)
132 087 500 Kč
Členské příspěvky (6.37 %)
17 057 757 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (7.38 %)
19 748 460 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.04 %)
98 672 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.16 %)
436 451 Kč
Dary a dědictví (14.26 %)
38 151 689 Kč
Půjčky a úvěry (22.42 %)
60 000 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 267 580 529 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (36.48 %)
99 602 708 Kč
Mzdové výdaje (27.68 %)
75 567 233 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.13 %)
362 221 Kč
Výdaje na volby (35.71 %)
97 498 897 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 273 031 059 KčCelkové příjmy: 282 580 529 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -15 000 000 Kč
Celkové výdaje: 273 031 059 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.