/

Rozpočet 2009 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (3.02 %)
15 843 960 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (33.47 %)
175 700 000 Kč
Členské příspěvky (3.39 %)
17 785 310 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (3.91 %)
20 547 695 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.01 %)
55 404 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.1 %)
506 427 Kč
Dary a dědictví (4.68 %)
24 560 994 Kč
Půjčky a úvěry (51.43 %)
270 000 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 524 999 790 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (39.37 %)
162 673 139 Kč
Mzdové výdaje (20.59 %)
85 075 709 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.07 %)
308 097 Kč
Výdaje na volby (39.97 %)
165 170 631 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 413 227 576 KčCelkové příjmy: 524 999 790 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 413 227 576 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.