/

Rozpočet 2010 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (16.09 %)
115 526 700 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (23.54 %)
169 075 000 Kč
Členské příspěvky (3.24 %)
23 284 107 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (2.61 %)
18 751 436 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.01 %)
88 878 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.08 %)
581 398 Kč
Dary a dědictví (9.17 %)
65 882 977 Kč
Půjčky a úvěry (45.25 %)
325 000 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 718 190 496 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (22.79 %)
104 768 127 Kč
Mzdové výdaje (18.34 %)
84 314 574 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.11 %)
493 417 Kč
Výdaje na volby (58.77 %)
270 184 573 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 459 760 691 KčCelkové příjmy: 718 190 496 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 459 760 691 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.