/

Rozpočet 2011 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (46.36 %)
162 688 750 Kč
Členské příspěvky (5.56 %)
19 524 503 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (5.58 %)
19 587 171 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.01 %)
35 186 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.14 %)
484 750 Kč
Dary a dědictví (10.42 %)
36 580 237 Kč
Půjčky a úvěry (31.92 %)
112 000 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 350 900 597 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (56.24 %)
94 843 701 Kč
Mzdové výdaje (42.42 %)
71 538 069 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.2 %)
335 202 Kč
Výdaje na volby (1.14 %)
1 930 228 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 168 647 200 KčCelkové příjmy: 350 900 597 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 168 647 200 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.