/

Rozpočet 2012 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (31.68 %)
161 287 500 Kč
Členské příspěvky (4.38 %)
22 279 014 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (4.24 %)
21 573 928 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.01 %)
36 556 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.11 %)
548 399 Kč
Dary a dědictví (9.36 %)
47 636 271 Kč
Půjčky a úvěry (50.23 %)
255 719 216 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 509 080 884 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (37.23 %)
100 306 893 Kč
Mzdové výdaje (27.03 %)
72 816 464 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.22 %)
582 795 Kč
Výdaje na volby (35.53 %)
95 711 821 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 269 417 973 KčCelkové příjmy: 509 080 884 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 269 417 973 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.