/

Rozpočet 2013 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (20.4 %)
101 682 900 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (29.05 %)
144 826 667 Kč
Členské příspěvky (3.98 %)
19 832 590 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (3.99 %)
19 875 345 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
23 433 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.06 %)
294 180 Kč
Dary a dědictví (0.82 %)
4 064 641 Kč
Půjčky a úvěry (41.71 %)
207 905 805 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 498 505 561 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (37.19 %)
95 073 870 Kč
Mzdové výdaje (28.47 %)
72 799 355 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.18 %)
453 001 Kč
Výdaje na volby (34.16 %)
87 345 138 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 255 671 364 KčCelkové příjmy: 498 505 561 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 255 671 364 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.