/

Rozpočet 2014 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (1.41 %)
6 444 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (31.52 %)
143 712 500 Kč
Členské příspěvky (5.52 %)
25 184 126 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (4.41 %)
20 124 487 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
18 005 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.04 %)
175 913 Kč
Dary a dědictví (5.21 %)
23 751 933 Kč
Půjčky a úvěry (51.87 %)
236 491 995 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 455 902 959 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (28.9 %)
77 138 609 Kč
Mzdové výdaje (24.13 %)
64 406 238 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.15 %)
401 498 Kč
Výdaje na volby (46.83 %)
125 013 001 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 266 959 346 KčCelkové příjmy: 455 902 959 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 266 959 346 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.