/

Rozpočet 2015 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (34.98 %)
133 262 500 Kč
Členské příspěvky (4.84 %)
18 434 735 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (5.48 %)
20 898 278 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
7 242 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.03 %)
118 329 Kč
Dary a dědictví (0.47 %)
1 808 213 Kč
Půjčky a úvěry (54.19 %)
206 490 419 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 381 019 716 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (55.02 %)
81 181 268 Kč
Mzdové výdaje (44.5 %)
65 659 752 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.28 %)
415 772 Kč
Výdaje na volby (0.19 %)
281 508 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 147 538 300 KčCelkové příjmy: 381 019 716 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 147 538 300 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.