/

Rozpočet 2016 - Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (28.71 %)
128 670 834 Kč
Členské příspěvky (4.35 %)
19 495 873 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (4.94 %)
22 151 834 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
1 252 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.03 %)
154 240 Kč
Dary a dědictví (4.42 %)
19 833 554 Kč
Půjčky a úvěry (57.54 %)
257 910 435 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 448 218 022 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (53.5 %)
198 213 895 Kč
Mzdové výdaje (15.65 %)
58 000 622 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.07 %)
253 295 Kč
Výdaje na volby (30.78 %)
114 037 194 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 370 505 006 KčCelkové příjmy: 448 218 022 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 370 505 006 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.