/

Rozpočet 2016 - Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (0 %)
0 Kč
Členské příspěvky (34.02 %)
112 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (21.87 %)
72 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.02 %)
63 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (12.16 %)
40 046 Kč
Dary a dědictví (31.94 %)
105 150 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 329 259 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (99.31 %)
245 608 Kč
Mzdové výdaje (0 %)
0 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.69 %)
1 710 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 247 318 KčCelkové příjmy: 329 259 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 247 318 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.