/

Strana svobodných občanů


Anonymous Donors
1


Donations from anonymously owned firms:
35 000 CZK

Total sum of donations from legal entities in the period 2013-2017:
1 492 695 CZKDonations from anonymously owned firms

Company Sum of donations to the party Value Connection
ZVU Engineering a.s. 25 000 CZK Akcie na majitele + v listinné podoběZVU Engineering a.s.
NTD group a.s. 10 000 CZK Kmenové akcie na majitele + Práva a povinnosti spojené s akciemi se řídí stanovami společnostiNTD group a.s.

The data about companies come from the Cribis application.


Methodology of the calculation of indicator of anonymous donors

Mezi rizikové dárce řadíme dvě kategorie firem: (a) schránkové ekonomicky neaktivní firmy a (b) firmy s nedohledatelných vlastníkem. Dary od takových firem považujeme za rizikové proto, že není jasné, odkud darované peníze pocházejí. Indikátor rizikovosti dárců proto definujeme jako procentuální podíl rizikových darů na celkovém objemu darů dané straně. V následujících třech odstavcích popisujeme detailně jak rozpoznáváme jednotlivé kategorie rizikových dárců.

Více viz metodika.


 

Operated by EconLab z.s.. All the provided information come from either freely available sources or are outcomes of academic research. The provider does not guarantee correctness neither is not liable for any damages resulting from using the data from this website.The ranking of political parties' funding was supported by the Embassy of United States in Prague.