/

Strana zelených


Risk of Conflicts of Interests
2

Sum of public procurement contract supplied by the connected firms:
142 493 096 CZK

Sum of EU subsidies to the connected firms:
3 722 000 CZKPublic procurement contracts to the firms connected to SZ (2013-2017)

Company Volume of public procurement Donation / type of connection
BusLine a.s. 50 000 000+ CZK
(skutečná výše: 1 968 556 808 CZK)
Ph.D.JUDr. Karolína Žákovská - Ústecký kraj (2017, SZ). Description of the connections: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (člen orgánu) -> Plnící stanice CNG Předlice s.r.o. <- BusLine a.s.
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 50 000 000+ CZK
(skutečná výše: 354 704 478 CZK)
Ing. Lukáš Hrbek - kraj Vysočina (2016, SZ). Description of the connections: CERTUS společnost s ručením omezeným (člen orgánu) <- I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
MaGe Construction, s.r.o. 23 762 880 CZK 40 000 CZK
Profil Plus s.r.o. 7 020 592 CZK Bc. Patrik Fikera - Liberecký kraj (2013, SZ). Description of the connections: Profil Plus s.r.o. (člen orgánu)
Modesto green s.r.o. 5 864 454 CZK Naděžda Sündermannová - Olomoucký kraj (2013, SZ). Description of the connections: Modesto green s.r.o. (člen orgánu)
MS - alza, s.r.o. 5 845 170 CZK 110 000 CZK

EU subsidies to firms connected to SZ (2013-2017)

Company Volume of EU subsidies Donation / type of connection
Shopsys s.r.o. 3 722 000 CZK 49 900 CZK

Methodology of calculation of the indicator of conflicts of interests

Indikátor rizika střetu zájmů se zaměřuje na střet zájmů ve veřejných zakázkách a evropských dotacích. Tvoří ho součet hodnot všech veřejných zakázek a evropských dotací, které v letech 2013-2016 byly zadány, respektive přiděleny, firmám s politickou konexí na danou stranu. Za Firmu s politickou konexí považujeme takovou firmu, která v minulých 4 letech darovala politické straně dar anebo se v jejích statutárních orgánech vyskytovala osoba, která za danou stranu v posledních 4 letech kandidovala do Poslanecké sněmovny, senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva obce. Zahrnuty jsou i kandidáti do Poslanecké sněmovny 2017.

Indikátor bere v úvahu všechny veřejné zakázky a evropské dotace zadané, respektive rozdělené v ČR mezi 1. lednem roku 2013 a 30. červnem 2017. V případě, že tato částka přesáhne 50 milionů Kč pro jednu firmu, do sumy zakázek a dotací počítáme pouze 50 milionů Kč. Tento indikátor zahrnujeme proto, že politické konexe mohou znamenat zvýšené riziko situací, kdy osoba rozhodující o veřejné zakázce, respektive evropské dotaci (ne pouze o jejím vítězi, ale i o jejích detailech, lhůtách apod.) může být zároveň spřízněná s politickou stranou napojenou na některou ze soutěžících firem.

Více viz metodika.


 

Operated by EconLab z.s.. All the provided information come from either freely available sources or are outcomes of academic research. The provider does not guarantee correctness neither is not liable for any damages resulting from using the data from this website.The ranking of political parties' funding was supported by the Embassy of United States in Prague.