/

Strana zelených


Anonymous Donors
1


Donations from anonymously owned firms:
5 000 CZK

Total sum of donations from legal entities in the period 2013-2017:
3 529 191 CZKDonations from anonymously owned firms

Company Sum of donations to the party Value Connection
Exact Control System a.s. 5 000 CZK no owner found in OR + CCB 2017 (limited to pp, donors, eu funds)Exact Control System a.s.

The data about companies come from the Cribis application.


Methodology of the calculation of indicator of anonymous donors

Mezi rizikové dárce řadíme dvě kategorie firem: (a) schránkové ekonomicky neaktivní firmy a (b) firmy s nedohledatelných vlastníkem. Dary od takových firem považujeme za rizikové proto, že není jasné, odkud darované peníze pocházejí. Indikátor rizikovosti dárců proto definujeme jako procentuální podíl rizikových darů na celkovém objemu darů dané straně. V následujících třech odstavcích popisujeme detailně jak rozpoznáváme jednotlivé kategorie rizikových dárců.

Více viz metodika.


 

Operated by EconLab z.s.. All the provided information come from either freely available sources or are outcomes of academic research. The provider does not guarantee correctness neither is not liable for any damages resulting from using the data from this website.The ranking of political parties' funding was supported by the Embassy of United States in Prague.