/

Rozpočet 2016 - Hradecký demokratický klub (HDK)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (10.26 %)
74 532 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (8.18 %)
59 375 Kč
Členské příspěvky (0 %)
0 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
0 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (81.56 %)
592 200 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 726 107 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (2.64 %)
14 634 Kč
Mzdové výdaje (0 %)
0 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
0 Kč
Výdaje na volby (97.36 %)
539 116 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 553 750 KčCelkové příjmy: 726 107 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 553 750 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.