/

Rozpočet 2016 - HNHROM (HNHROM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (99.19 %)
1 504 167 Kč
Členské příspěvky (0.05 %)
800 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.1 %)
1 520 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.32 %)
4 916 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.07 %)
1 100 Kč
Dary a dědictví (0.26 %)
4 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 1 516 503 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (43.16 %)
1 111 677 Kč
Mzdové výdaje (0 %)
0 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
0 Kč
Výdaje na volby (56.84 %)
1 464 227 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 2 575 904 KčCelkové příjmy: 1 516 503 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 2 575 904 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.