/

Rozpočet 2016 - Jihočeši 2012 (JIH12)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (99.7 %)
2 172 459 Kč
Členské příspěvky (0.25 %)
5 500 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.05 %)
1 013 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (0 %)
0 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 2 178 972 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (29.88 %)
779 417 Kč
Mzdové výdaje (0.38 %)
10 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.02 %)
650 Kč
Výdaje na volby (69.71 %)
1 818 560 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 2 608 627 KčCelkové příjmy: 2 179 222 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -250 Kč
Celkové výdaje: 2 608 627 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.