/

Rozpočet 1995 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (27.84 %)
12 500 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (0 %)
0 Kč
Členské příspěvky (14.12 %)
6 341 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (53.03 %)
23 814 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.19 %)
85 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (-0.06 %)
-29 000 Kč
Dary a dědictví (3 %)
1 347 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (1.89 %)
848 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 44 906 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (32.7 %)
17 432 000 Kč
Mzdové výdaje (22.04 %)
11 749 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (3.08 %)
1 642 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (42.18 %)
22 482 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 53 305 000 KčCelkové příjmy: 44 906 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 53 305 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.