/

Rozpočet 1996 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (51.48 %)
57 416 000 Kč
Členské příspěvky (15.94 %)
17 774 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (12.86 %)
14 347 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.1 %)
110 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
2 000 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (1.16 %)
1 299 000 Kč
Dary a dědictví (8.45 %)
9 427 000 Kč
Půjčky a úvěry (6.16 %)
6 872 000 Kč
Ostatní výnosy (3.85 %)
4 292 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 111 539 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (0 %)
0 Kč
Mzdové výdaje (0 %)
0 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
0 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 0 KčCelkové příjmy: 104 667 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 6 872 000 Kč
Celkové výdaje: 0 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.