/

Rozpočet 1997 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (35.84 %)
21 042 000 Kč
Členské příspěvky (12.32 %)
7 234 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (28.47 %)
16 718 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.26 %)
150 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (2.26 %)
1 325 000 Kč
Dary a dědictví (0.45 %)
266 000 Kč
Půjčky a úvěry (18.73 %)
11 000 000 Kč
Ostatní výnosy (1.68 %)
984 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 58 719 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (0 %)
0 Kč
Mzdové výdaje (0 %)
0 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
0 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 0 KčCelkové příjmy: 47 719 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 11 000 000 Kč
Celkové výdaje: 0 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.