/

Rozpočet 1998 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (44.78 %)
69 415 000 Kč
Členské příspěvky (6.15 %)
9 530 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (10.62 %)
16 467 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.17 %)
262 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.65 %)
1 000 000 Kč
Dary a dědictví (1.87 %)
2 891 000 Kč
Půjčky a úvěry (35.14 %)
54 474 000 Kč
Ostatní výnosy (0.63 %)
970 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 155 009 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (72.9 %)
63 946 000 Kč
Mzdové výdaje (15.79 %)
13 851 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.95 %)
837 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (10.35 %)
9 082 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 87 716 000 KčCelkové příjmy: 100 535 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 54 474 000 Kč
Celkové výdaje: 87 716 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.