/

Rozpočet 1999 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (44.29 %)
23 250 000 Kč
Členské příspěvky (13.05 %)
6 850 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (38.23 %)
20 067 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.07 %)
38 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (2.03 %)
1 065 000 Kč
Dary a dědictví (0.24 %)
125 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (2.1 %)
1 100 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 52 495 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (41.27 %)
16 404 000 Kč
Mzdové výdaje (36.09 %)
14 348 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.75 %)
297 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (21.89 %)
8 703 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 39 752 000 KčCelkové příjmy: 52 525 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -30 000 Kč
Celkové výdaje: 39 752 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.