/

Rozpočet 2000 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (40.77 %)
23 000 000 Kč
Členské příspěvky (16.07 %)
9 065 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (36.84 %)
20 781 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.09 %)
52 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (1.65 %)
932 000 Kč
Dary a dědictví (3.85 %)
2 170 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (0.73 %)
411 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 56 411 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (64.13 %)
37 866 000 Kč
Mzdové výdaje (26.17 %)
15 452 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.62 %)
366 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (9.08 %)
5 363 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 59 047 000 KčCelkové příjmy: 56 446 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -35 000 Kč
Celkové výdaje: 59 047 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.