/

Rozpočet 2001 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (68.39 %)
66 067 000 Kč
Členské příspěvky (6.57 %)
6 347 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (20.01 %)
19 330 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.18 %)
171 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.94 %)
908 000 Kč
Dary a dědictví (0.73 %)
708 000 Kč
Půjčky a úvěry (2.21 %)
2 136 000 Kč
Ostatní výnosy (0.97 %)
935 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 96 602 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (44.92 %)
26 867 000 Kč
Mzdové výdaje (34.35 %)
20 542 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (8.86 %)
5 301 000 Kč
Výdaje na volby (6.08 %)
3 639 000 Kč
Ostatní výdaje (5.78 %)
3 459 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 59 808 000 KčCelkové příjmy: 96 602 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 59 808 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.