/

Rozpočet 2002 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (16.85 %)
34 034 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (31.33 %)
63 258 000 Kč
Členské příspěvky (3.53 %)
7 123 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (8.9 %)
17 970 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.13 %)
259 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.39 %)
782 000 Kč
Dary a dědictví (2.38 %)
4 801 000 Kč
Půjčky a úvěry (24.54 %)
49 549 000 Kč
Ostatní výnosy (11.97 %)
24 163 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 201 939 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (44.05 %)
76 073 000 Kč
Mzdové výdaje (13.62 %)
23 522 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.09 %)
153 000 Kč
Výdaje na volby (34.88 %)
60 233 000 Kč
Ostatní výdaje (7.37 %)
12 727 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 172 708 000 KčCelkové příjmy: 201 939 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 172 708 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.