/

Rozpočet 2003 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (37.13 %)
57 275 343 Kč
Členské příspěvky (3.72 %)
5 742 561 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (12.85 %)
19 825 043 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.1 %)
161 631 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.54 %)
826 473 Kč
Dary a dědictví (1.02 %)
1 569 271 Kč
Půjčky a úvěry (41.34 %)
63 765 923 Kč
Ostatní výnosy (3.3 %)
5 090 480 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 154 256 724 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (23.81 %)
13 735 850 Kč
Mzdové výdaje (42.96 %)
24 789 013 Kč
Výdaje na daně a poplatky (8.84 %)
5 097 944 Kč
Výdaje na volby (2.08 %)
1 198 781 Kč
Ostatní výdaje (22.32 %)
12 878 616 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 57 700 205 KčCelkové příjmy: 154 256 724 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 57 700 205 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.