/

Rozpočet 2004 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (4.04 %)
6 702 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (35.11 %)
58 301 000 Kč
Členské příspěvky (4.54 %)
7 531 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (12.1 %)
20 096 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.07 %)
118 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.77 %)
1 280 000 Kč
Dary a dědictví (3.6 %)
5 973 000 Kč
Půjčky a úvěry (38.64 %)
64 165 000 Kč
Ostatní výnosy (1.14 %)
1 887 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 166 053 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (30.79 %)
33 791 000 Kč
Mzdové výdaje (25.1 %)
27 549 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.59 %)
1 744 000 Kč
Výdaje na volby (35.91 %)
39 418 000 Kč
Ostatní výdaje (6.62 %)
7 261 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 109 763 000 KčCelkové příjmy: 166 053 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 109 763 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.