/

Rozpočet 2005 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (40.96 %)
58 650 000 Kč
Členské příspěvky (4.84 %)
6 928 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (13.26 %)
18 991 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.07 %)
97 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.79 %)
1 128 000 Kč
Dary a dědictví (1.97 %)
2 822 000 Kč
Půjčky a úvěry (38.11 %)
54 560 000 Kč
Ostatní výnosy (0 %)
0 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 143 176 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (54.37 %)
35 409 000 Kč
Mzdové výdaje (43.16 %)
28 108 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (2.48 %)
1 613 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 65 130 000 KčCelkové příjmy: 147 008 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -3 832 000 Kč
Celkové výdaje: 72 206 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -7 076 000 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.