/

Rozpočet 2006 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (20.67 %)
38 671 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (30.01 %)
56 158 000 Kč
Členské příspěvky (3.33 %)
6 230 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (9.66 %)
18 081 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.07 %)
133 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.52 %)
973 000 Kč
Dary a dědictví (6.07 %)
11 358 000 Kč
Půjčky a úvěry (29.66 %)
55 503 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 187 107 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (29.84 %)
40 722 000 Kč
Mzdové výdaje (19.66 %)
26 822 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.96 %)
1 311 000 Kč
Výdaje na volby (49.54 %)
67 593 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 136 448 000 KčCelkové příjmy: 187 425 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -318 000 Kč
Celkové výdaje: 136 448 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.