/

Rozpočet 2007 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (41.62 %)
51 700 000 Kč
Členské příspěvky (4.8 %)
5 964 645 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (14.05 %)
17 453 505 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.12 %)
148 179 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.88 %)
1 097 771 Kč
Dary a dědictví (2.86 %)
3 549 866 Kč
Půjčky a úvěry (35.67 %)
44 302 633 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 124 216 599 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (58.24 %)
34 614 511 Kč
Mzdové výdaje (38.73 %)
23 021 140 Kč
Výdaje na daně a poplatky (2.08 %)
1 238 954 Kč
Výdaje na volby (0.94 %)
557 946 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 59 432 551 KčCelkové příjmy: 124 331 421 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -114 822 Kč
Celkové výdaje: 59 432 551 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.