/

Rozpočet 2008 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (40.86 %)
50 083 333 Kč
Členské příspěvky (4.94 %)
6 048 855 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (14.08 %)
17 261 556 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.14 %)
171 346 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.59 %)
727 212 Kč
Dary a dědictví (7.51 %)
9 201 042 Kč
Půjčky a úvěry (31.88 %)
39 067 265 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 122 560 609 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (37.92 %)
36 061 789 Kč
Mzdové výdaje (23.7 %)
22 535 671 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.1 %)
1 049 434 Kč
Výdaje na volby (37.28 %)
35 458 804 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 95 105 698 KčCelkové příjmy: 122 666 234 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -105 625 Kč
Celkové výdaje: 95 105 698 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.