/

Rozpočet 2009 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (3.96 %)
5 413 530 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (30.69 %)
42 000 000 Kč
Členské příspěvky (3.51 %)
4 809 003 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (13.04 %)
17 850 524 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.12 %)
164 892 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.41 %)
554 451 Kč
Dary a dědictví (5.52 %)
7 548 659 Kč
Půjčky a úvěry (42.76 %)
58 527 789 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 136 868 848 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (35.04 %)
34 233 908 Kč
Mzdové výdaje (21.73 %)
21 233 284 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.26 %)
1 229 095 Kč
Výdaje na volby (41.97 %)
41 003 998 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 97 700 285 KčCelkové příjmy: 137 036 246 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -167 398 Kč
Celkové výdaje: 97 700 285 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.